TEMATAŞ İnşaat Endüstri Sanayi Ticaret

HİZMETLER

Çamur Susuzlaştırma

Tüm tesislerde oluşan çamur problem yaratmaktadır. Biyolojik veya kimyasal arıtma neticesinde oluşan su içeriği yüksek fazla arıtma çamurlarının tesisten uzaklaştırılabilmesi ve nihai olarak bertarafının sağlanabilmesi için çamur susuzlaştırma işleminin gerçekleştirilmesi gerekir. Bu yüzden çamur mümkün olduğu kadar susuzlaştırılmalı ve bu sayede hacmi azaltılarak bertarafının daha kolay yapılması sağlanmalıdır. Arıtma tesisinin belirli evrelerinde oluşan çamur bir noktada toplanması pompalar yardımı ile yapılır. Depolanan çamur polielektrolit dozlanarak daha yoğun kıvama gelmesi sağlanır.

Çamur susuzlaştırma devam eden bir süreçtir. Bu süreç içerisinde belli geçiş evreleri bulunmaktadır. Bunlar yoğunlaştırma evresi ve bu evreye yardımcı olan polielektrolit hazırlama dozlama ünitesi ve filtrasyonun yapıldığı beltpress veya dekantördür. Debisine bağlı olarak dizaynı yapılmış susuzaştırma ünitesine çamur transferi pompalar vasıtası ile gerçekleştirilir. Filtrelenmiş çamur konveyör vasıtası ile konteynerda biriktirilerek bertarafı yapılabilir.

  • Çamur Susuzlaştırma
  • Çamur Susuzlaştırma