TEMATAŞ İnşaat Endüstri Sanayi Ticaret

HİZMETLER

Biyolojik Arıtma Sistemleri

Biyolojik arıtmanın amacı, atıksudaki çökelmeyen kolloidal katıları pıhtılaştırarak gidermek ve organik maddeleri kararlı hale getirmektir. Evsel atıksu arıtımında organik madde içeriğinin yanı sıra azot ve fosfor gibi besi maddeleri de biyolojik arıtımda giderilir. Çoğu kez durumda toksik olabilecek eser (iz) miktardaki organik maddeleri gidermek de önemlidir. Tarım alanlarından geri dönen sularda önemli olan azot ve fosforun arıtılması kritik önem taşır.

Endüstriyel atıksular için, organik ve inorganik bileşiklerin arıtımı önemlidir. Bu bileşiklerden çoğu mikroorganizmalar üzerinde toksik etki yaptıkları için genellikle özel zaman ön arıtma gerekebilir. TEMATAŞ, gerek fizibilite çalışmaları gerekse proje ve uygulama çalışmalarında da biyolojik arıtma sistemlerinde iddialı bir kadroya sahiptir.

  • Biyolojik Arıtma Sistemleri
  • Biyolojik Arıtma Sistemleri
  • Biyolojik Arıtma Sistemleri
  • Biyolojik Arıtma Sistemleri
  • Biyolojik Arıtma Sistemleri