TEMATAŞ İnşaat Endüstri Sanayi Ticaret

HİZMETLER

Endüstriyel Kimyasal Arıtma Sistemleri

TEMATAŞ olarak Endüstriyel faaliyetlerden kaynaklı atıksuların arıtılması için ihtiyaç duyulan proseslerin belirlenmesi ve uygulanması işlemlerini başarı ile gerçekleştirmekteyiz. Deneyimli arıtma ekibimizin yer aldığı ve başarı ile sonuçlandırdığı bazı endüstriyel arıtma alanları şunlardır; Gıda, Otomotiv, Tarım, Hayvancılık (Mezbaha), Metal, Tekstil, Boya, Metal Kaplama Tesisleri…

Kimyasal arıtma sistemleri suda çözünmüş veya askıda halde bulunan maddelerin fiziksel durumunu değiştirerek çökelmelerini sağlamak üzere uygulanan arıtma prosesleridir. Kimyasal arıtma işleminde, uygun pH değerinde atıksuya kimyasal maddeler (koagülant, polielektrolit vb.) ilave edilmesi sonucu, çöktürülmek istenen maddeler çökeltilerek çamur halinde sudan ayrılır. Uygulamaları; nötralizasyon, flokülasyon ve koagülasyondur.

  • Endüstriyel Kimyasal Arıtma Sistemleri
  • Endüstriyel Kimyasal Arıtma Sistemleri